Skrivelser

Här kan du läsa olika yttranden från Vattenrådet:

ikon 15 sept 2008 Planeringsunderlag för anläggande av våtmarker i Gotlands län

icon 23 jan 2009 Behov av medel för att anlägga vatten på Gotland

icon 26 aug 2009 Yttrande till Vattenmyndigheten

 

 
  Copyright 2009 Vattenrådet Snoderån. All rights reserved.
Webeditor: webmaster@snoderan.se
Sök enbart i snoderan.se