Styrelse

Lennart Niklasson - ordförande
Björn Hjernquist - sekreterare
Per Alvinge - kassör
Övriga ledmöter:
Pär Stenegärd
Ilse Hallgren
Henrik Ahlsten

 

 

 
  Copyright 2009 Vattenrådet Snoderån. All rights reserved.
Webeditor: webmaster@snoderan.se
Sök enbart i snoderan.se